Equip

L’equip que atén els infants està format per:

  • 6 tècniques superiors en educació infantil (educadores ) i 2 mestres especialistes en educació infantil, una de les quals assumeix les funcions de direcció

Cada grup d’infants té una educadora tutora i el suport del personal de reforç durant la jornada.

Cada curs l’escola també compta amb l’ajut d’estudiants en pràctiques, concretament:

  • Un/a estudiant de formació professional dual de 2on Grau d’educació Infantil de l’Institut Gabriela Mistral, que mitjançant un contracte de treball col·labora durant  la totalitat del curs a l’escola bressol.
  • Personal de pràctiques dels diferents Instituts de la població que complementen els seus estudis amb unes hores de formació al centre.

La directora és la responsable del funcionament de l’escola i té cura de la línia pedagògica, juntament amb la coordinadora i l’equip d’educadores.