Escola

L’Escola Bressol L’Alegria de Sant Vicenç dels Horts és un centre de titularitat municipal gestionat per la cooperativa Suara Serveis, SCCL.

Les escoles bressol de titularitat de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts són centres escolars que imparteixen el primer cicle de l’educació infantil, que és una etapa educativa de caràcter voluntari, i acullen de manera regular infants de 0 a 3 anys d’edat.

Formen part del sistema educatiu i es regulen d’acord amb el que estableix el Decret 282/2006, de 4 de juliol, i el Decret 101/2010, de 3 d’agost, de la Generalitat de Catalunya, que és l’administració que n’autoritza la creació i el funcionament.