Menjador

El servei de menjador és un servei adreçat a aquelles famílies que necessiten que els seus fills/es es quedin a l’escola bressol a dinar.

Es porta a terme de 12.00h a 15.00h i inclou el dinar (de 12.00h a 13.00h) i la migdiada (de 13.00h a 15.00h). Aquest servei està gestionat per les professionals de l’escola bressol i es pot contractar de manera esporàdica (només el dia que es necessita) o de manera fixe (tots els dies de la setmana o gairebé tots).

L’empresa que es fa càrrec del menjador és Paladarines. Aquesta empresa compta amb una varietat de menús adreçats a les diferents etapes evolutives de cada infant. Així, per exemple, s’ofereixen menús per la primera etapa basats en la introducció progressiva de nous aliments (verdura, pollastre, vedella, peix, llegums…), menús especials per les necessitats particulars de cada infant (celiaquia, intol·leràncies, al·lèrgies, diabetis…) i en funció de la cultura a la que pertanyen (ovolàctics, magrebins…).