Qui som

Suara_logo PNG

L’escola bressol l’Alegria és un servei públic entès en el sentit de:

  • Servei obert a la comunitat que ha de ser un punt de referència per a les famílies per consultar, informar-se i relacionar-se amb altres pares i mares i poder deixar-hi els menuts amb confiança les estones que no els sigui possible atendre’ls personalment.
  • Servei que respon a les necessitats concretes de la població, necessitats que recollim amb el contacte permanent i directe amb les famílies que tenen fills petits.
  • Servei coordinat amb altres serveis educatius, sanitaris i socials que atenen la petita infància.
  • Servei integrador en què tenen cabuda tots els infants i les seves famílies, tot respectant les diferències, i on es potencien els contactes entre les diferents generacions.
  • Servei vinculat a l’entorn que facilita el coneixement i el respecte per l’entorn natural i cultural. La llengua vehicular i d’aprenentatge del centre és la catalana i, per tant, també la de totes les activitats i serveis que ofereix.

OBJECTIUS GENERALS:

  • Afavorir el desenvolupament integral de l’infant pel que fa als aspectes emocionals, intel·lectuals, socials i físics.
  • Afavorir una bona relació amb les famílies per establir una bona comunicació amb l’infant i la comprensió de la seva realitat.

L’edifici disposa de 5 aules repartides per grups d’edat, una sala d’usos múltiples, pati, sala per al personal docent, dos despatxos, magatzems, cuina, vestidors, bugaderia, lavabos i espai per deixar-hi els cotxets.

El pati, amb una zona porxada, se situa a la part central de la parcel·la, protegit del perímetre exterior.

Té una superfície de 846 m2, 283 m2 dels quals són de pati i la resta -563 m2- de superfície construïda.

Té una capacitat prevista per a 74 infants, repartits en 5 grups, segons l’edat, i distribuïts en:

  • Grup de nadons
  • Grups de caminants petits
  • Grups de caminants grans

Dins d’aquestes 74 places, n’hi ha dues de reservades per infants amb necessitats educatives especials, que en cas de no cobrir-se s’ocuparan com a ordinàries.